Religiösa skolor bidrar inte till det utan åstadkommer snarare segregering och åtskillnad. Skolan ska kännetecknas av mångfald, vilket innebär att den är öppen för olikheter. Humanisterna skriver på SVT Opinion "Religiösa skolor leder till segregering". Ett svar på en debattartikel Markus Uvell tidigare skrivit. Religionsfriheten är en viktig rättighet, men den fungerar inte som argument för religiösa skolor. 5 Dannerfjord, Per, Ericson, Emilia, Gustafsson, Ulf, Religiösa skolor leder till segregering, SVT Nyheter Opinion, 2016-07-01. Man kan till exempel jämföra med Storbritannien där 37,2 procent av eleverna går i konfessionella skolor, 56,8 procent av eleverna i Belgien och hela 76,3 procent av eleverna i Nederländerna. Man ska också ha klart för sig att det inte existerar några ”religiösa friskolor” i egentlig mening i Sverige. Publicerat i Folkvett nr 2/1994.. Debatten om friskolor handlar om många olika frågor. Man diskuterar t ex om den ökade konkurrensen mellan skolor leder till bättre kvalitet och till större förnyelse, och om den leder till social segregering. “Skolan ska inte anpassas efter föräldrarnas uppfattningar, utan erbjuda en utbildning som vilar på vetenskaplig och beprövad grund, samt vara en neutral plats för möten – vilka medför en kulturell och idémässig mångfald.” ur Religiösa skolor leder till segregering… Till Skolakuten kommer högstadieelever i Stockholm som blivit tillfälligt avstängda från sina vanliga skolor. Efterfrågan från skolor om att få skicka elever till Skolakuten ökar och verksamheten växer. Religiösa skolor bidrar inte till det utan åstadkommer snarare segregering och åtskillnad. Skolan ska kännetecknas av mångfald, vilket innebär att den är öppen för olikheter. Där ska barn med olika bakgrund mötas. Öppettider: tor-sön, kl 12-17 under utställningsperioderna. Söndagsvisningar kl 14, fri entré till alla evenemang. 08–604 77 08, Cigarrvägen 14, Hökarängen Öppettider: tor-sön, kl 12-17 under utställningsperioderna. Söndagsvisningar kl 14, fri entré till alla evenemang. 08–604 77 08, Cigarrvägen 14, Hökarängen Jag går runt hela cirkeln, låtsas att jag studerar statyn bakom dem, men i själva verket går jag så nära för att se om någon enda en av dem kastar ett vaksamt öga. • Skolor som inte följer svensk lag ska förbjudas enligt M men partiet har inget förslag om att förbjuda religiösa friskolor. Däremot anser partiet att tillsynen måste förbättras och eventuella sanktioner skärpas. Det är knappast rimligt att rätten till undervisning i viss religion eller språk automatiskt leder till att religiösa grupper och sektor får driva egna skolor. Ett etableringsstopp för nya religiösa friskolor och inga fler elever till de som redan är etablerade. – Religiösa friskolor medverkar till att spä på den segregering som finns i … Tio orsaker till att vi ska ha kristna skolor i Sverige Internationella konventioner fastslår rätten till religiösa skolor Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige undertecknat, såsom bl.a. Barnkonventionen, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga, säkerställer rätten att -Vi ser att det på vissa skolor faktiskt är tveksamt att man håller sig till det lagen föreskriver, medan det på andra håll verkar fungera bra. Det kanske till och med är allvarligare för det politiska klimatet än för religiösa skolor, säger han till Dagen. Han tror att Socialdemokraterna är medvetna om att internationella konventioner skyddar de religiösa friskolorna, men tror att de räknar med att vinna politiska poäng. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och därför gjordes huvudsakligen en intervjustudie men också en enkät om S:t Eriks Katolska Skola i Enskede, Stockholm för att senare dra slutsatsen om hur alla fyra Katolska skolor i Sverige upplevs och fungerar. Bibeltron leder ju till himlen; biologiska förklaringar till helvetet. Därför är snart sagt alla medel tillåtna. Det är dags att på allvar ifrågasätta om religiösa skolor ska kunna vara friskolor. Religiösa friskolor skapar och fördjupar segregationen i samhället. Staten bör inte finansiera verksamhet som får sådana konsekvenser. Regeringen bör nu därför ta initiativ till en utredning om religiösa skolors framtid, skriver ledamöter i Humanisternas förbundsstyrelse. Vanliga kommunala skolor indoktrinerar i kristendom genom att skicka barnen till skolavslutning i kyrkan. Skolan ska lära barnen OM Religion, inte delta i religionsutövning. Skolan skickar ju inte barnen till att gå i 1:a maj-tåg på samhällskunskapen. Ge inte skattepengar till religiösa friskolor KOLUMNISTER 25 maj 2012 06:52 Eftersom det fanns en rad av varandra oberoende vittnen som ­berättade om eländet så finns det anledning att tro på uppgifterna i veckans ”Uppdrag granskning” som handlade om internat­skolan Lundsberg. Till de grundläggande värden som alla skolor enligt läroplanen är skyldiga att förmedla hör människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med svaga och utsatta. För det andra leder det till ökat socialt förtryck av diskriminerade grupper inom de etniska minoriteterna. Kvinnor, barn och sexuella minoriteter får se sina rättigheter mer eller mindre allvarligt beskurna på multikulturalismens altare.
2017: religiösa skolor leder till segregering | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress