Första bilden av ljus som våg och partikel. Med polaroidglasögon ser vi att reflexer från t.ex. 23 Ljusets dubbla natur Ljus kan beskrivas som en vågrörelse eller en svärm av partiklar som kallas fotoner. 2) Ljus kan beskrivas som en elektromagnetisk vågrörelse, det vill säga en vågrörelse i elektriska och mag- netiska fält (vi kommer tillbaka till detta i Fy 2). ... krävs det att ljus kan förklaras med hjälp av fotoner. en 7x50, d.v.s. Opolariserat ljus svänger i alla riktningar vinkel-rätt mot vågens rörelseriktning. fram frekvensen som =?⁄?, och då ser vi att frekvensen för synligt ljus ligger på ca 4⋅1014− 7⋅ 10 14 Hz, vilket vi helt enkelt kan tolka som väldigt många svängningar per sekund. ... •Ljus kan beskrivas som en vågrörelse eller en svärm av natur som vågrörelse allt mer betydelsefull. Dessa beskrivningar kompletterar varandra. Vi utgår ifrån att eftersom ljus som är en vågrörelse kan beskrivas som partiklar (vilket påvisas av experiment med fotoelektrisk effekt) så kanske det omvända gäller; dvs att partiklar, ex elektroner kan beskrivas som en vågrörelse. Ljus kan beskrivas som en vågrörelse med tillhörande våglängd λ och frekvens f. ... Men vi vet också att ljus kan beskrivas i en partikelmodell. För att urskilja hur elektroner rör sig i atomen använder fysikerna verktyg som är miljarder gånger snabbare. Laboration 1 s. 107 i faktaboken tar upp motsvarande fråga. 1.3 Mål ... som skrivits om varit svårt att greppa och förstå och vid andra tillfällen har arbetet gått utmärkt och ... Kan man då med hjälp av den fotoelektriska effekten påvisa att ljus är av partikelnatur och inte en vågrörelse. Olika färger kan beskrivas som vågor med olika våglängd eller frekvens (svängningar/sekund). Opolariserat ljus svänger i alla riktningar vinkel-rätt mot vågens rörelseriktning. Exempel är vågor på strängar i stränginstrument.Även elektromagnetiska vågor kan beskrivas som transversella vågor, där de elektriska och magnetiska fälten har riktningar vinkelräta mot utbredningsriktningen. Blå himmel Solnedgång över Köpenhamn * För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva sänder ut ljus kan vi bara se om de reflekterar ljus Ljus är en form av energi. dessa kräver att ljus ibland måste beskrivas som vågor och ibland partiklar. Att se det vi inte kan se. Det kan vara motiverat med en diskussion efter uppgifterna för att reda ut grundläggande modeller för ljus och syn. Om vi kan förstå vad som behövs för att olika former ska uppstå, så kanske vi kan förstå vad som behövs för att planetariska nebulosor ska bildas över ... ljus. Den ... ibland uppträder och kan beskrivas som partiklar och ibland som elektromagnetiska vågor. Vissa av den elektriska strömmens egen- ... För att förstå en … Varför något har i en viss färg; Förstå att seendet kan luras; Hur ett spektrum uppstår och färgerna i ordning; Förstå att ljus kan beskrivas som en elektromagnetisk vågrörelse När havsvågor från olika håll kommer in mot en strand kan man se hur resultatet ibland blir en större våg men ibland motverkar de varandra och resultatvågen blir liten. ¤ Veta att ljus kan beskrivas som en vågrörelse eller som en stråle av fotoner ¤ Veta vilka färger vitt ljus innehåller Ljus kan beskrivas som ANTINGEN en vågrörelse eller en ström av partiklar men inte som både och. Föreläsning 4-5 Elektromagnetiska vågor (Ljus) Ljus kan beskrivas som bestående av elektromagnetiska vågrörelser, d.v.s. Experiment: spridning I experimentet nedan har vi låtit ljus från en laserlampa passera genom två mycket smala springor. Vi inleder med att bygga en högtalare. Infallsvinkeln = reflektionsvinkeln, precis som vi lärde oss redan i Fysik A. Ljus är elektromagnetisk strålning, samma typ av strålning som bl a röntgenstrålning, uv-ljus eller infrarött ljus Ljus kan beskrivas som en partikelstråle, en stråle av fotoner, energiknippen Ljus kan också beskrivas som en vågrörelse våglängd Ljus kan beskrivas som en vågrörelse. De kan beskrivas som en vågrörelse och båda ingår därför i det som kallas för vågrörelselära. Nu finns för första gången en bild som samtidigt visar att ljus både kan beskrivas som en vågrörelse och som ett partikelflöde. Bedömning – sker utifrån fysikämnets tre förmågor och utvalda kunskapskrav. 7 gångers förstoring och 50 mm linser) kan man se många fler stjärnor än med blotta ögat, och en del objekt som är för svaga för ögat att upptäcka. Reflektionen sker precis som med ljus vilket innebär att exempelvis vattenvågor som kommer in mot en vägg med 45 graders vinkel går ut med 45 graders vinkel mot normalen. dessa kräver att ljus ibland måste beskrivas som vågor och ibland partiklar. dessa kräver att ljus ibland måste beskrivas som vågor och ibland partiklar. fältvektorer som svänger i x-led medans de som svänger i y-led släpps igenom. En annan observation som däremot inte går att förklara med bilden av ljus som en våg är vad som kallas den fotoelektriska effekten: om man lyser på en metallyta med ljus som har kort våglängd (detsamma som att det har hög frekvens, och därmed hög energi) kan man observera att elektroner kommer utflygande. •Då kan man se att vitt ljus egentligen innehåller alla regnbågens färger. Syftet med det är att vi sen kan återkoppla till vår högtalare när vi lär oss den bakomliggande teorin om hur ljud bildas. Det visar sig att laserljuset kan beskrivas som en vågrörelse - precis som ljud, eller som vågor i havet. Ljus kan beskrivas som en vågrörelse. fram frekvensen som =?⁄?, och då ser vi att frekvensen för synligt ljus ligger på ca 4⋅1014− 7⋅ 10 14 Hz, vilket vi helt enkelt kan tolka som … Med brytning kan man förstå lin- ... bara kan se föremål som strålar ut ljus, antingen själva eller indirekt genom att ... kan se ett pap-per på bänken. *förstå och kunna förklara hur linser utnyttjas för att få en lämplig strålgång i olika optiska instrument t ex glasögon, *känna till att ljus är en form av strålning som kan beskrivas som en transversell vågrörelse *kunna förklara hur vi kan se olika färger Om du designar ett experiment för att visa att ljus är en vågrörelse stämmer det och då kan du inte påvisa att det är en ström av partiklar. Med en vanlig kikare (t.ex. en vattenyta kan släckas ut, Ljus kan betraktas som en elektromagnetisk vågrörelse. En transversell våg eller transversalvåg är en mekanisk vågrörelse där punkternas svängningsriktning är vinkelrät mot utbredningsriktningen. Om vi bara ser på den elektriska fältvektorn så stoppar en polaroid t.ex. Med en höghastighetskamera går det att fånga detaljerna när en vattenballong spricker – ett skeende som är över på någon tusendels sekund. 1.3 Mål ... som skrivits om varit svårt att greppa och förstå och vid andra tillfällen har arbetet gått utmärkt och ... Kan man då med hjälp av den fotoelektriska effekten påvisa att ljus är av partikelnatur och inte en vågrörelse. Med experimentet längre ner kan vi dock visa att även ljus kan beskrivas som en vågrörelse, dock med en väldigt kort våglängd. A lla som arbetar med ljus bör, ... Ljuset är en elektromagnetisk vågrörelse, som ... Vågfronten kan beskrivas som en sfärisk yta med ljudkällan i ett tids- och rumsvarierande elektriskt och … Om vi kan förstå vad som behövs för att olika former ska uppstå, så kanske vi kan förstå vad som behövs för att planetariska nebulosor ska bildas över ... ljus. ... vågrörelse. I detta område har vi valt att fokusera på delar två förmågor, som kan sammanfattas som förmåga att förstå och använda begrepp samt förmåga att genomföra laborationer på ett systematiskt sätt.
2017: förstå att ljus kan beskrivas som en vågrörelse | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress